HeTan samoajat toimivat lippukunnassa johtajina,  sekä suorittavat erilaisia samoaja-aktiviteetteja. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Viimeisten muutaman vuoden aikana odotetuksi aktiviteetiksi on noussut viikonloppuretki toiseen kaupunkiin, Tampere ja Helsinki ovat jo tuttuja!

Lippukunnan samoajaluotsina toimii Zora Ayelbassa.